T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1187
2  Projenin Adı :   İnaktif COVID-19 Aşılaması Sonrası IgG Oluşmayan Sağlık Çalışanlarında Hafıza T lenfosit Cevabı Oluşuyor mu?
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şükrü Öksüz
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sukruoksuz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. CİHADİYE ELİF ÖZTÜRK
 Arş.Gör.Dr. BETÜL DÖNMEZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.948,00
13  Toplam Harcama :   24.916,96
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi BAP koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Var
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşı takvimine göre aşı uygulanan bireylerde, CoronaVac ve BioNTech aşılarından sonra oluşan, hücresel ve hümoral immünitenin göstergesi olan interferon-gama ile IgG antikor düzeylerinin araştırılarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje yayım aşamasında dır
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje yayın haline getirilecek ve akademik ve bilimsel çalışmalara katkı yapacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yok

  Tarih: 


  İmza: