T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.01.1074
2  Projenin Adı :   Penisilin G İle Oluşturulan Epilepsiye İrisinin Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şerif Demir
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serifdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi YASEMİN ŞAHİN YILDIZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   8.457,75
13  Toplam Harcama :   8.336,15
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜHAM – Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Projenin Yürütüldüğü Kuruluş
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, farmakolojik konsantrasyonlarda hücre proliferasyonunu arttırdığı ve nörodejenerasyonda oldukça etkili olduğu gözlenen irisininin uygulanmasının sıçanlarda penisilinle oluşturulan deneysel epilepsi modeli üzerindeki etkisini elektrofizyolojik olarak araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  İrisinin, penisilinle oluşturulmuş deneysel epilepsi modelinde ilk epileptik aktivite başlama latensini uzattığı, diken dalga sayısı ve genliğini azalttığı tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İrisinin antiepileptik potansiyele sahip olabileceği sonucuna ulaşılmış olması irisinin epilepsi tedavisinde kullanılabileceğini düşündürmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: