T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.01.1128
2  Projenin Adı :   Geçirgen barsağın Covid 19 kliniği üzerinde etkisinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   elifozturk@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. BANU HÜMEYRA KESKİN
 Dr.Öğr. Üyesi NEVİN İNCE
 Arş.Gör.Dr. EDA KAYABAŞI
 Arş.Gör.Dr. SARE KAYA
 Doç.Dr. ŞENGÜL CANGÜR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.882,80
13  Toplam Harcama :   21.870,12
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DUBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi BAP
16  Projenin Amacı:  Geçirgen bağırsağın COVİD 19 kliniği üzerinde etkisinin araştırılması
17  Projenin Çıktıları:  Sonuçlar raporda sunulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çneriler raporda sunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Dergilere gönderidi

  Tarih: 


  İmza: