T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.06.05.1356
2  Projenin Adı :   Mikrodalga Kürü ile Atık Tuğla Tozu Esaslı Geopolimer Kompozit Geliştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Adil Gültekin
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   adilgultekin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2022
  28.09.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   2.223,12
13  Toplam Harcama :   2.223,12
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje kapsamında herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje kapsamında herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı tuğla fabrikalarında atık ürün olarak ortaya çıkan fireli tuğlaların yapı malzemesi üretiminde kullanılması ve katma değeri yüksek bir ürün oluşturulmasıdır. Bu kapsamda atık tuğlalar toz şekline öğütülmüş ve mikrodalga kürü ile geopolimer kompozit yapı malzemesi üretilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje kapsamında kullanılan malzeme ve deney yöntemleri göz önüne alındığında: • Uygun Ms oranı ve Na2O içeriğinin kullanılması durumunda atık tuğla tozu esaslı geopolimer kompozit malzeme üretiminin mümkün olduğu, etüv ve mikrodalga küründe sırasıyla 31.3 ve 36.2 MPa basınç dayanımlarına ulaşılabildiği, • Sabit Ms oranında Na2O yüzdesinin artışının hem etüv hem de mikrodalga kürü ile üretilen harçlarda basınç dayanımı artışına neden olduğu, • Aynı mikrodalga güç seviyesinde kür süresindeki artışla basınç dayanımlarının yükseldiği ve bunun muhtemelen daha fazla miktarda jel oluşması ile ilişkili olduğu, • Su/bağlayıcı oranındaki düşüşün, mekanik özellikler üzerinde olumlu etkisi olduğu, ancak belirli bir orandan sonra yerleştirme ve sıkıştırma problemlerine de dayalı olarak basınç dayanımlarında keskin düşüşler gözlendiği, • Mikrodalga kürü ile üretilen hamurların içyapısının etüv kürü ile üretilen hamurlara kıyasla daha homojen olduğu, • Mikrodalga kürü ile üretilen hamurların etüv kürü ile üretilenlere kıyasla daha düşük su içeriğine sahip olduğu, bunun etüv küründeki numunelerin kalıpları ile birlikte kürlenmesinden kaynaklandığı , sonuçlarına varılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktılarının diğer araştırmacıların bilgisine sunulması amacıyla bir adet SCI kapsamlı makale yazımı devam etmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bir adet SCI kapsamlı makale yazımı devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: