T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.04.01.1393
2  Projenin Adı :   Kısa, Orta, Uzun Zincirli Yağ Asitlerinin Büyüme Hormonu, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1, İnsulin ve Hormona Duyarlı Lipaz Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozgebeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül EMİR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2023
  6.06.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   29.569,00
13  Toplam Harcama :   28.436,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Kombine kısa (KZYA), orta (OZYA) ve uzun (UZYA) zincirli yağ asitlerinin büyüme hormonu (GH), insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), insülin ve hormona duyarlı lipaz (HSL) gibi hormonların serum/doku konsantrasyonu üzerindeki etkilerine dair veriler azdır. Bu çalışmanın amacı kısa, orta ve uzun zincirli yağ asitlerinin kombine kullanımının GH, IGF, İnsülin ve HSL salgılanması üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  1. Bütirik asit uygulaması GH, IGF1, insülin seviyelerini düşürürken HSL seviyesi üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmemiştir. 2. Kaprilik asit uygulaması. HSL seviyesini artırırken GH, İnsülin ve IGF-1 seviyeleri üzerinde ise anlamlı bir etki göstermemiştir. 3. Oleik asit uygulaması GH, HSL seviyesini artırırken IGF-1 ve insülin üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir. 4. Kaprilik asit uygulaması glikoz seviyesini artırırken bütirik asit ve oleik asit uygulamaları glikoz seviyeleri üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir. 5. Bütirik asit, kaprilik asit ve oleik asit uygulamalarının ağırlık üzerine etkisi gözlemlenmemiştir. 6. Yağ asitlerinin kombine uygulanması GH seviyesini artırırken, insülin, IGF-1 ve HSL seviyelerini azaltmıştır. Sonuç olarak, kısa, orta ve uzun zincirlik yağ asitlerinin GH, IGF-1, HSL ve insülin üzerindeki etkilerini gözleyebilmek için daha uzun süreli ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  1. Bütirik asit uygulaması GH, IGF1, insülin seviyelerini düşürürken HSL seviyesi üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmemiştir. 2. Kaprilik asit uygulaması. HSL seviyesini artırırken GH, İnsülin ve IGF-1 seviyeleri üzerinde ise anlamlı bir etki göstermemiştir. 3. Oleik asit uygulaması GH, HSL seviyesini artırırken IGF-1 ve insülin üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir. 4. Kaprilik asit uygulaması glikoz seviyesini artırırken bütirik asit ve oleik asit uygulamaları glikoz seviyeleri üzerinde anlamlı bir etki göstermemiştir. 5. Bütirik asit, kaprilik asit ve oleik asit uygulamalarının ağırlık üzerine etkisi gözlemlenmemiştir. 6. Yağ asitlerinin kombine uygulanması GH seviyesini artırırken, insülin, IGF-1 ve HSL seviyelerini azaltmıştır. Sonuç olarak, kısa, orta ve uzun zincirlik yağ asitlerinin GH, IGF-1, HSL ve insülin üzerindeki etkilerini gözleyebilmek için daha uzun süreli ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yok

  Tarih: 


  İmza: