T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.06.930
2  Projenin Adı :   A vortex assisted deep eutectic solvent based-liquid-liquid microextraction for the determination of caffeine in Turkish coffee samples by HPLC-UV
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sezensivrikaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.03.2019
  20.06.2019
9  Proje Süresi :   3
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.350,00
13  Toplam Harcama :   1.350,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: