T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.08.1190
2  Projenin Adı :   Diatomit ve Pomza İkameli Çimentoların Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Yüzey Özelliklerinin Spektroskopik Yöntemlerle Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. YILMAZ KOÇAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yilmazkocak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. İbrahim Pınarcı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.081,50
13  Toplam Harcama :   7.581,50
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Eskişehir ÇİMSA Çimento Fabrikası
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Çimento temini ve standart çimento deney ve analizleri gerçekleştirilmesi.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada literatürdeki bilgilerin değerlendirilmesi ile Türkiye’de yaygın olarak bulunan diatomit ve pomza’nın zeta potansiyel tekniği ile partikül davranışlarını belirlemek, çimento tanecikleri ile etkileşim mekanizmasının aydınlatılması ve bu tekniğin, çimento ve beton sektöründe bir model olarak yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Bir doktora projesi. Ulusal ve uluslararası yayınlar.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bir doktora projesinin tamamlanması, Yapılan bu projeden ulusal ve uluslararası yayınların yapılarak bu alanda literatüre katkı sağlanması.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  PINARCI, İ., & KOÇAK, Y. (2021). Pomza ve Diatomitin Yüzey Özelliklerinin Portland Çimentosunun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. El-Cezeri, 8(3), 1385-1394.

  Tarih: 


  İmza: