T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.09.04.915
2  Projenin Adı :   Suç ve Mekan İlişkisinin Araştırılması: Düzce-Kültür Mahallesi Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül Kaya
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   aysegulkaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Mıhcı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.578,20
13  Toplam Harcama :   7.565,50
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden veri desteği
16  Projenin Amacı:  Suç ve Mekan ilişkisinin araştırılması, çalışma alanı olarak seçilen yayalaştırılmış Spor sokak ve Gaziantep caddesi özelinde Emniyet Müdürlüğünden temin edilen verilere göre suç yoğunluğu ve caddelerin morfolojik özelliklerinin araştırılarak yorumlanması.
17  Projenin Çıktıları:  Yayalaştırılmış sokaklarla ilgili yapılan anket çalışması ile kullanıcının algısı araştırılmış, sokakların mekansal özelliklerinin suç oranları ile ilişkisi sorgulanmıştır. Tespit edilen verilere göre sokakların tasarımsal olarak iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Düzce kent merkezi için yapılacak olan kentsel tasarım ve planlama çalıışmalarında altlık olarak kullanılabilecek veriler elde edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  ICAR - 17-19 Şubat 2020 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenmiş olan 2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri özet kitabında özet yayınlanmış olup makale olarak yayınlanması için çalışması devam etmektedir. https://kongre.akademikiletisim.com/files/icar2020/icar_ozet_kitapcigi.pdf

  Tarih: 


  İmza: