Proje Başvuru Adımları

Güncellenme Tarihi: 17/02/2023

1.    Başvurunuza başlamadan önce, seçeceğiniz projenin türüne göre gerekli olan belgelerin güncel formlarını web sitemizden temin ediniz ve eksiksiz doldurarak pdf formatına çeviriniz. Her bir proje türü için yapılacak başvurularda kullanılması gereken form aşağıda listelenmiştir.

 

 

 

1

BİTADEP - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Destek Projesi

DÜBAP EK-1a

2

İDEP - İkili İşbirliği Destek Projesi (Üni-Üni)

DÜBAP EK-1b

3

İDEP - İkili İşbirliği Destek Projesi (Üni-Kamu)

DÜBAP EK-1b

4

İDEP - İkili İşbirliği Destek Projesi (Üni-Sanayi)

DÜBAP EK-1c

5

HIZDEP - Hızlı Destek Projesi

DÜBAP EK-1a

6

LÜTEP - Lisansüstü Öğrenim Tez Projeleri (Doktora)

DÜBAP EK-1a

7

LÜTEP - Lisansüstü Öğrenim Tez Projeleri (Tıpta Uzmanlık)

DÜBAP EK-1a

8

LÜTEP - Lisansüstü Öğrenim Tez Projeleri (Sanatta yeterlik)

DÜBAP EK-1a

9

LÜTEP - Lisansüstü Öğrenim Tez Projeleri (Yüksek Lisans)

DÜBAP EK-1a

10

PADEP - Patent Destek Projesi

DÜBAP EK-1d

11

BEDEP - Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Katılımı Destekleme Projesi

DÜBAP EK-1e

12

TADEP - TÜBİTAK Tamamlayıcı Destek Projesi

DÜBAP EK-1f

13

BADEP - Başlangıç Araştırma Destek Projesi

DÜBAP EK-1a

14

GADEP - Güdümlü Araştırma Altyapı Destek Projesi 

DÜBAP EK-1a

15

KIDEP - Kıdemli Araştırmacı Yayın Sürekliliğini Destekleyici Araştırma ProjesiDÜBAP EK-1a2.    DÜBAP giriş sisteminden kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapınız. DÜBAP yetkinizi “Proje Yürütücüsü” olarak seçiniz.

3.      Başvuruyu sadece “Doktor” unvanına ait kullanıcılar yapabilir. Tez (LÜTEP) projelerinde başvuruyu öğrenci adına “Danışman” yapar. 

4.      “Proje Başvurusu Yap” butonuna basınız.

5.      1. adımda “Başvuru Kapak Sayfası”nda proje ile ilgili genel bilgileri doldurarak “kaydet” butonuna basınız.

6.      Daha sonra karşınıza çıkan 9 adımlı kısımda projenizle ilgili bilgi ve belgeleri sisteme yükleyiniz. İlk 8 adım tamamlanmadan sistem 9. adıma (proje onay sayfası) geçmenize izin vermeyecektir. Etik kurul alınması gereken projeler için etik onayı alındıktan sonra başvuru yapılmalıdır. 4. Adımda bulunan bütçe kısmına girilecek ürün, hizmet vb. KDV dahil olarak eklenmelidir.

7.      **Dikkat! Eğer projede bursiyer yer alıyorsa hizmet alımı olarak eklenmelidir. Birim olarak “ay” seçilmelidir. (örn: burs alacağı ay = 3 ay, 4 ay vb.)

8.      Proje başvurusu için gerekli tüm belge ve bilgileri yükledikten sonra 9. adıma (proje onay sayfası) geçerek projenizin BAP birimine iletilmesini sağlayabilirsiniz. Projenizin çıktısını BAP birimine iletmenize gerek yoktur. Sonraki süreçte projenin durumu ilgili bilgiler kurum mailine ve ebys ile tarafınıza iletilecektir.

9.      Değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen proje için proje ekibi olarak sözleşme imzalamaya davet edileceksiniz. Sözleşmenin Rektörlük tarafından imzalandığı gün projenizin başlama tarihidir.

10.   Sözleşme imzalanan projelerin alım işlemleri, projenin sistem üzerinden onay verilmesini müteakip yürütücünün ihtiyaç bildirimi yapması ile başlayacaktır. İhtiyaç bildirimi için sistem üzerinden, devam eden projeler “yeni ihtiyaç bildirimi oluştur” seçilmeli ve sarf, demirbaş, hizmet vb bir başlık yazılmalıdır. Projenin kabul edilen malzeme listesindeki alımı yapılacak ürünün solundaki kutucuk seçilmeli, sağdaki kutucuğa kabul edilen miktarı geçmemek üzere miktar yazılmalı ve  “formu oluştur” “ihtiyaç bildirim formunu onayla” dedikten sonra çıktısı alınmalı, ekine marka model belirtmeden hazırlanan teknik şartname eklendikten sonra ıslak imzalı olarak Rektörlük BAP birimine teslim edilmelidir. Teknik şartnamede her sayfanın altında yürütücü ve konunun uzmanı bir öğretim elemanının imzası bulunmalıdır.

11.   Ara rapor istenen projeler için sözleme tarihi baz alınarak her 6 ayda bir gelişme raporu sisteme yüklendikten sonra ıslak imzalı olarak Rektörlük BAP birimine teslim edilmelidir.

12.   Sonuç raporları, proje süresinin bitiminden itibaren en geç 3 ay içerisinde BAP Otomasyon sisteminde bulunan sonuç raporu örneğine uygun olarak hazırlanarak sisteme yüklenmeli, ardından sonuç raporu bilgi formunun çıktısı alınarak yürütücü tarafından imzalanmalıdır. Daha sonra sonuç raporu çıktı olarak veya CD formatında ıslak imzalı bilgi formun ekine eklenerek Rektörlük BAP birimine teslim edilmelidir. NOT: Sonuç raporunun teşekkür kısmında proje numarası (Bu çalışma, Düzce Üniversitesi BAP - 202X.XX.XX.XXXX numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir.) yazılmalıdır. Ayrıca yapılacak yayınlarda da proje numarası belirtilmelidir.