T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.02.03.1297
2  Projenin Adı :   MDF (Liflevha) üretiminde açığa çıkan zımpara tozundan kompozit levha üretimi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Cengiz GÜLER
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   cengizguler@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Vural DOĞAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.180,00
13  Toplam Harcama :   8.485,78
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DİVAPAN AŞ
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Divapan AŞ tarafından hammadde desteği sağlanmıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışma, Orman Ürünleri Sektöründe en çok üretimi yapılan levha sektörünün hammadde açığına çözüm olması amacı ile gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Elde edilen verilere göre MDF zımpara tozu gerek fiziksel ve gerekse mekanik özellikleri bakımından levha içerisinde % 50 oranına kadar kullanımının uygun olduğu görülmüştür. Ağaç malzemeye olan talep gün geçtikçe daha çok artış göstermektedir. Dolayısı ile oluşan talebe bağlı olarak orman kaynaklarında azalma, kaliteli ağaç malzemeye ulaşmada zorluklar ve malzeme fiyatlarında yüksek artışlar yaşanmaktadır. Bu nedenle; her gün tonlarca elde edilen MDF zımpara tozunun yakılarak değil, geri dönüşüm sonucunda tekrar üretimi sağlanarak yeni ve kaliteli ürünlerin kazandırılması hammadde açığında önemli ve etkin bir rol oynayabilir. Zımpara tozu, yakılmayarak atmosfere salınmadığı için tekrar üretime kazandırılması ile karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlaması söz konusudur. Özellikle fabrika kaynaklı atıkların geri dönüşüm yoluyla yeni bir kullanım alanı yaratılarak değerlendirilmesi çevre sorunlarının azalmasında, hammadde rezervlerinin korunmasında ve yeni iş kolları ile istihdam alanlarının yaratılarak ekonomik açıdan kalkınmada önemli katkılar sağlayabilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar ve akademik çalışmalar her geçen gün büyük önem kazanmaktadır. Fabrika zımpara toz atıkları kullanılarak üretilen çevre dostu ve sürdürülebilir özellikteki kompozit malzemeler mobilya üretiminde kullanılabilir yeterli direnç özelliklerine sahiptir. Buna göre MDF zımpara tozunun levha üretiminde değerlendirilmesi ile ülkemizdeki hammadde kaynaklarının daha rasyonel ve amacına uygun olarak kullanımına katkı sağlayacaktır. Bu sayede üretim maliyetleri azalacağından dolayı rekabet gücü ve kar marjı artacaktır, hammaddeye olan talep azalacağından dolayı dövize olan talep te azalacaktır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışma, levha üretim sektörü için önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca lif levhaya yönelik yeni bir malzeme üretilebileceği gibi yonga levhada özellikle dış tabakada belirli oranda kullanılması durumunda herhangi bir sakıncanın olmayacağı aksine levhanın özelliklerini olumlu yönde etkileyeceği ifade edilebilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje ile ilgili bir makale yapılmıştır. Makale adı: "MDF üretiminde zımpara tozu kullanım olanaklarının araştırılması" Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi Furniture and Wooden Material Research Journal Araştırma Makalesi - Research Article 2022 - 5(1), 1-7 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2417196

  Tarih: 


  İmza: