T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.02.1253
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda Kitosan Taşıyıcı İçinde Farklı Konsantrasyonlarda Kestane Balının Etkinliğinin Eksizyonel Yara Modelinde Karşılaştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Mehmet Gamsızkan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mehmetgamsizkan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Yunus Özcan
 Öğr. Gör. Ali Gök
 Dr.Öğr. Üyesi Hakan Soylu
 Doktora Öğrencisi Meryem Aydın
 Prof.Dr. Binnur Önal
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.09.2023
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   276.259,18
13  Toplam Harcama :   227.094,24
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP
16  Projenin Amacı:  Projemiz, Düzce Üniversitesi tarafından üretilen kestane balınının yara iyileştirmesi üzerindeki etkilerini inceleyerek gelecekte üretilebilecek bir ürüne zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında henüz bir yayın yapılmamıştır. Verilerin analizi bitmiştir ve makalenin giriş, metod ve sonuçlar kısmı tamamlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Kullandığımız ürünün yara bakımında, özellikle epidermal ve dermal dokunun rejenerasyonunda etkili olduğuna dair önemli veriler elde edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: