T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.02.01.1380
2  Projenin Adı :   Ilıman İklim Koşullarında Park ve Bahçelerde Kullanılan Çim Türlerinin Kuraklık Stresi Altında İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Engin EROĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   engineroglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Kutlu
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.04.2023
  13.04.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   29.382,00
13  Toplam Harcama :   29.340,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yoktur
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yoktur
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada ılıman iklim koşullarında yetişen, park ve bahçelerde kullanılan çim türlerinin kuraklığa dayanıklılığı araştırılmıştır. Bu sayede çim türlerinin su istekleri belirlenerek hangi tür veya türlerin kuraklığa daha dayanıklı olduğu belirlenecektir. Kuraklığın büyük sıkıntı oluşturduğu bu dönemde çimleri sulamada kullanılan suyun en aza indirmek, sulama suyunun bulunamadığı zamanlarda bitkilerin bir dönem kendi hallerine bırakıldıklarında tamamen zarar görmesini engellemek amaçlanmıştır. Park ve bahçelerde kullanılan çim türleri arasında hangi tür veya türler susuzluğa daha dayanıklıysa daha az su ile yaşamını sürdürebiliyor ve bizim kullandığımız amaca hala hizmet ediyorsa belirlenen türleri kullanmak daha doğru olacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje yüksek lisans tez çalışması olarak tamamlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje yüksek lisans tez çalışması olarak tamamlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Kutlu, B., & Eroğlu, E. (2023). “Çim Alanlarının Kent Ekosistemlerine Etkisi ve Kuraklık Stresi Altındaki Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi”. 8. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi 9-11 Haziran 2023, Ankara. (Tam metin Bildiri)

  Tarih: 


  İmza: