İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22-bap@duzce.edu.tr 10 Kalem sarf malzeme alımı 29.09.2023
(0380) 542 12 22-bap@duzce.edu.tr 5 Kalem sarf malzeme alımı 29.09.2023
0380-542 12 22 7 kalem demirbaş malzeme alımı 26.09.2023