VİZYON

Üniversitemizin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde bilim politikasının oluşturulması ve geliştirilmesi, proje çalışmalarında ortaya çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması.

Düzce Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin arttırılması ve Üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır.